Isabel Fredeus

Intertwined - a matter of symbiosis#1 (2020) | 20 x 16 x 21 cm | plaster - ecoline - iron - sand casted glass
Intertwined - a matter of symbiosis#1
Under the weather (2018) | Outdoor glass sculpture | 230 x 50 x 50 cm | handblown glass - chemicals - silicone - bluestone
Under the weather
Active matter (2020) | 27 x 20 x 4 cm | sodium bicarbonate, glass, x-ray
Active matter
Reefs in decay
Reefs in decay
Laws of attraction (2020) | 2 parts | 47 x 16 x 13 cm | steatite, plastic
Laws of attraction
Close-up #2 (2020) | 28,5 x 23 x 3 cm | wax
Close-up #2
Petrified cloud (2020) | 2 parts | variabele dimensies | alabaster, rope, plaster, iron
Petrified cloud
Micrographia and the drunken ant (2020) | 140 x 40 x 40 cm | limestone, glass
Micrographia and the drunken ant
Selected Exhibitions
Mystery repeats
-
Biography

Isabel Fredeus (°1991) is een visuele kunstenaar die woont en werkt in Antwerpen. Ze werkt met verschillende media zoals installatie, beeldhouwen, video en interventies. Fredeus is hoofdzakelijk geïnteresseerd in materialen die elastisch, manipulatief en flexibel zijn van aard. Binnen haar artistieke praktijk tracht ze signalen te volgen en vervolgens de oorsprong van hun aantrekkingskracht te onderzoeken. Door deze werkwijze werkt Fredeus vooral proces gericht. Ze begon haar artistieke praktijk als schilder en denkt nog steeds binnen dit kader. Ze focust zich voornamelijk op natuurlijke processen en de symboliek die ze creëren. Ze beschouwt haar atelier als een plek waar ze verschillende methodieken en materialen kan verkennen. Een atelier waar ironie hand in hand gaat met spiritualiteit en wetenschappelijke benaderingen worden geconfronteerd met poëtische lagen.

Ze behaalde een Masterdiploma in Vrije Kunsten en een Master in Onderzoek in Kunst en Design in Sint Lucas Antwerpen (BE). Haar werk werd getoond in Intershop, Leipzig (DE), Extra City Kunsthal (BE), Middelheim Museum (BE), M KHA (BE). In 2015, was ze een resident in Villa Ruffieux residence, Sierre (CH). Ze won De Lucas award 2015, uitgereikt door Sint Lucas Antwerpen (BE). In 2018 won ze de Middelheim Museum Young Artist Prize uitgereikt door the Middelheim Promotors, Antwerpen (BE). Ze won ook de publieksprijs met haar kunstwerk 'Under The Weather' dat een half jaar tentoongesteld is geweest in het Middelheim Museum, Antwerpen (BE).

Text

Veranderende organismen

Alles stroomt, niets is blijvend; alles vergaat, niets blijft bestaan.
Heraclitus (± 530 - 470 vChr)

Het werk van Isabel Fredeus (°1991) kun je zien in het licht van het begrip plasticiteit. Als kunstenaar is Fredeus bijzonder geïnteresseerd in de kneedbaarheid of de flexibiliteit van bepaalde materialen, en in de manier waarop ze zich gedragen tijdens het scheppingsproces – de poëtische ontmoeting tussen idee en materie. Haar werken zijn nooit statisch, ze lijken eerder op levende organismen die constant in staat van verandering verkeren. Het gaat Fredeus om het proces, ze wil het veranderlijke karakter van de materie op esthetisch niveau zichtbaar maken.

Isabel Fredeus creëert een soort laboratoriumsituatie waarbij een reeks parameters gekruid wordt met een vleugje toeval en verwondering. Haar werkwijze ontwikkelt zich in situ, in een innerlijke dialoog met een bepaalde plek. De verschillende elementen zijn eenvoudig, maar toch oneindig intrigerend door de onderlinge combinaties: de bol, de rechte, de cirkel, het raster, de slinger. Het experiment wil niets bewijzen en de instrumenten hebben ook geen specifieke functie. Alles drijft op onzekerheid, onbestemdheid en waarschijnlijkheid. Bij het heen en weer laveren tussen orde en chaos, controle en loslaten, oefenen haar werken een vreemde aantrekkingskracht uit.

In de biologie staat plasticiteit voor de complexe manieren waarop biologische levensvormen zich aanpassen aan de steeds weer veranderende omstandigheden van hun omgeving. In plaats van op zichzelf te staan, vertrouwen ze op een constante uitwisseling van stoffen en energie tussen het systeem en de omgeving. Net zo kan een kunstwerk beschouwd worden als een open systeem – een idee dat al tientallen jaren opgang maakt (denken we maar aan Hans Haacke, Angela Bulloch of Olafur Eliasson) en dat nauwelijks aan belang heeft ingeboet. Ook de werken van Fredeus situeren zich nooit in een volkomen isolement. Met haar visuele constellaties peilt ze bewust naar de dynamische ruimte tussen binnen en buiten, en naar de continue stromingen tussen de twee.

Pieter Vermeulen, November 2018