Warre Mulder

De wind mee die voel je niet (detail) (2018) | 135 x 44 x 85 cm | wood - acrylic resin - ceramics - paint
De wind mee die voel je niet (detail)
Troyan horse (2019) | 45 x 45 x 45 cm | ceramic - metal
Troyan horse
Within focus things appear pretty much the way they are (2019) | 44 x 42 x 20 cm | wood - paint - terra cotta - epoxy resin
Within focus things appear pretty much the way they are
It takes spirit to know how to dance, it takes a monkey to get into trance (2017) | 73 x 26,7 x 17,6 cm | ceramics - wood - epoxy - paint
It takes spirit to know how to dance, it takes a monkey to get into trance
We'll be heading on with hope as our fuel (2018) | 38 x 30 x 15 cm | glazed ceramics - wood - paint
We'll be heading on with hope as our fuel
Katten zien de dingen ongeveer zoals ze zijn (2018) | 27 x 19 x 11 cm | glazed ceramics - painted wood
Katten zien de dingen ongeveer zoals ze zijn
Ballade van de kleine logica (2016) | 104 x 58 x 30 cm | wood - epoxy - paint
Ballade van de kleine logica
Zeg dag senior Tristessa (2016) | 66 x 32 x 16 cm | ceramics - wood - paint
Zeg dag senior Tristessa
Selected Exhibitions
Group exhibition
-
Mulder & Vanderveken
-
Mingels, Mulder & Van Soom
-
Selected Art Fairs
Art Rotterdam 2020
-
Vienna Contemporary 2018
-
Selected News
100 sculptors of tomorrow
New magical realism
-
Blauwhaus
-
Bright
-
Biography

In de sculpturen van Warre Mulder (België, °1984) worden vormen en technieken op een speelse manier gecombineerd. Uit combinaties van keramiek, hout en kunststof ontstaan kleurrijke creaturen die lijken te zijn opgeroepen uit een absurde wereld. Warre Mulder heeft de intentie de sculpturen een ziel mee te geven. Om dit te bereiken wordt er door de kunstenaar gesampled uit het onuitputtelijke archief van de sculpturale traditie waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen religieuze sculpturen en de bezielde kinderwereld van speelgoed.

Text

Wat de rups het einde noemt

In keramiek, een ambachtelijke, aardse techniek die de menselijke schaal van het maken zichtbaar houdt, boetseert Warre een bestiarium van imaginaire wezens. Zoals een alchemist in zijn werkkamer de wereld creëert door materialen te combineren en elementen met elkaar te versmelten schept Warre een wereld van hybride figuren die herinneringen oproepen aan middeleeuwse fabeldieren waar kop en lijf niet bij elkaar horen, harlekijnen uit de commedia dell’arte, of archaïsche godenfiguren die de doorgang naar een andere wereld bewaken. De beelden zijn tegelijk vreemd en vertrouwd: we herkennen de motieven die zijn samengebracht, maar de combinaties zijn nieuw en ongewoon, en vaak ook een beetje schalks. Speels en verontrustend tegelijk.

Die resonanties maken van Warres werk een stafkaart van het collectief geheugen. Zijn beelden bevat talloze verwijzingen naar traditionele symboliek uit verschillende wereldtradities. Dat is eigenlijk de manier waarop elke cultuur in het reine probeert te komen met het onbekende, het transcendente, of het mysterieuze: door aansluiting te zoeken bij verhalen en symbolen uit het verleden die actueel worden gemaakt door ze in een nieuwe context in te voegen. Dat is het principe dat de iconoloog Aby Warburg een Wanderstrasse noemde: bepaalde motieven kunnen doorheen de kunstgeschiedenis van context naar context worden gevolgd. In elke periode worden ze overgenomen uit het verleden, krijgen een nieuwe betekenis, of een betekenis die de voorgaande enigszins verschuift, en worden zo samengesmeed tot nieuwe gehelen. Warres sculpturen kunnen op dezelfde manier worden ontcijferd. Ze dragen een verleden mee (soms letterlijk: verschillende figuren torsen symbolisch een object op hun rug) en brengen het binnen in het heden.

Warres universum is een wereld van eindeloze transformatie, een wereld die altijd in beweging en verandering is. De assemblage van fragmenten die hij hanteert, is intuïtief maar niet vrijblijvend: de beeldtaal heeft haar eigen logica (een ondeugende Pinocchio versmelt met een Hitler-kapsel: waar ligt de grens tussen schalkse ondeugd en diepgeworteld kwaad?). Bovendien is die collage-techniek ook een vorm van recyclage, een creatieve levenscyclus waarin het (oer)oude steeds weer wordt omgesmeed in het nieuwe: creatie als eindeloos proces. Het is dan ook geen toeval dat één van zijn figuren, die er bovendien als een vaderlijke messias-figuur uitziet, met uitgestrekte hand een rups aanbiedt. De dood van een rups is namelijk niet echt een dood, maar het begin van een verpoppingsproces dat eindigt in de schoonheid van een vlinder. De rups representeert de metamorfose van vorm en betekenis.

Warres werk heeft een bedrieglijke eenvoud. Wat kinderlijk lijkt, is immers een uitdaging aan de toeschouwer om zijn of haar vooronderstellingen opzij te zetten en mee te gaan in een verbeelding die zich laat leiden door een gevoel voor steeds weer nieuwe mogelijkheden. De wereld waarin dat gebeurt, draagt de sporen van een wijdvertakt erfgoed: het spel van de verbeelding begint nooit van nul maar produceert beelden over beelden en heropent op die manier oude betekenissen in een nieuwe wereld.

Christophe Van Eecke