Déréalisation

-

Déréalisation

Tijdens een residentie op het Bretonse eiland Belle Îlle-en-mer maakte Nancy Moreno (1990, FR) de eerste picturale aantekeningen van wat later een volwaardige reeks van twaalf olie op paneel schilderijen zal worden.

Tussen het getemperde licht van een zonsopgang en een zonsondergang (Aube; Crépuscule) verschijnen een opeenvolging aan beelden die met een haast tastbaar gevoel voor ritme in de ruimte worden verspreid. Moreno’s stijl wordt getypeerd door een sterk coloriet, een wispelturige kronkelende lijn en een bijzondere aandacht voor licht. Dat laatste bekomt Moreno door haar werken laag per laag op te bouwen, een techniek die verwant is aan glacis gehanteerd door Jan van Eyck. Hierbij dringt het invallend licht door tot in de onderliggende dunne verflagen en wordt het weerkaatst door de witte onderlaag. Het daaropvolgende complexe spel van absorptie en reflectie verleent de werken hun mysterieuze luminositeit.

De picturale beelden laveren tussen realiteit en verbeelding wat versterkt wordt door Moreno’s eigenzinnige perspectieven. In deze reeks past ze voornamelijk de dollyzoom toe waarbij een onnatuurlijk evenwicht tussen voor- en achtergrond ontstaat (Insubordination; Escargot). Een techniek uit de cinema, toegepast in films als Jaws en Vertigo, maar evengoed een knipoog naar het oeuvre van de Belg Léon Spilliaert. De toepassing van de dollyzoom genereert een vervreemding in de perceptie tussen de toeschouwer en diens omgeving. Een gederealiseerd wereldbeeld komt over als een betekenisloze verzameling van atomen. Een metafysische absurditeit die alle waarheden ontmaskerd, maar eveneens een uitnodiging is tot het formuleren van een nieuwe wereld, in beeld en in gedachten. Moreno’s schilderijen zijn de veruitwendiging van die zoektocht. Een contemplatieve oefening gedragen door een spirituele gevoeligheid (Voie médiane rouge, outremer en orange) .

Louise Osieka

Groot Park 2, 3360 Lovenjoel
art@whitehousegallery.be
+32 473 391 478
Openingsuren
Vrij-Zat-Zon 14-18 u
en op afspraak