Excursies

-

Greet Van Autgaerden (1974°) woont en werkt in Mechelen. In haar recente werk onderzoekt ze enkele cruciale aspecten van het landschap. Ze bekijkt het landschap enerzijds vanuit geologisch en territoriaal oogpunt, maar anderzijds is het landschap als een verzameling van louter fysische en vormelijke kwaliteiten, minstens even belangrijk. Daarbij vormen haar persoonlijke ervaringen en waarnemingen steeds de uitvalsbasis voor haar denken omtrent dit landschap en sturen ze de keuzes die ze maakt binnen het medium schilderkunst.

De aanleiding voor de werken uit de reeks ‘Excursies’ is het spanningsveld tussen de fysieke ruimte waarin men zich bevindt en de mentale plaats waar men eigenlijk wil zijn. Dit is een universele gedachte en uiterst actueel in tijden waarin zoveel mensen hun vertrouwde omgeving verlaten om zich in een vreemd land te vestigen. Greet Van Autgaerden verkende dit thema al eerder door zich in het kader van ‘Gone West’ (2014), een project ter herdenking van WOI, te laten opsluiten in een bunker te Raversijde. Gedurende deze afzondering in volstrekte duisternis reproduceerde ze al tekenend de vegetatie van de site te Raversijde en deze van haar atelier te Mechelen. Door middel van transparanten werden deze beelden in een installatie weer samengebracht tot een weergave van het mentale beeld van beide plaatsen, simultaan. Het beeldmateriaal voor de tentoonstelling ‘Excursies’ haalde Greet uit haar omzwervingen in het Belgische landschap, doorspekt met fragmenten die ze waarneemt tijdens het schilderen, het zicht op de natuur rondom het atelier, vermengd met mentale wandelingen in plaatsen waarvoor het Vlaamse landschap als surrogaat is gebruikt.

De schilderijen uit deze reeks kan men beschouwen als een weergave van de gedachte of de herinnering aan één van deze excursies. Deze ontrolt zich in de tijd, kan meerdere verspreide bezoeken aan dezelfde plaats, en dus meerdere seizoenen overspannen. De gedachte aan deze excursie is compact en bundelt alle indrukken in één beeld dat alles omvat. Het schilderproces bestaat erin te zoeken naar die ene indruk, waar alle losse elementen die voor die plaats en die dag belangrijk waren - dingen als licht, temperatuur, geluid, sfeer, details - zich als rasters over elkaar heen bewegen. In de schilderijen worden tijd en ruimte gestapeld, versnipperd, herschikt en weer bij elkaar gebracht waarbij de perspectieven verschoven, gekanteld of omgekeerd worden en waar je door breuken of lege ruimtes van het ene in het andere beeld terechtkomt.

Het gebrek aan herkenningspunten brengt een vorm van desoriëntatie teweeg en leidt tot abstractie. Het landschap wordt gedepersonaliseerd en komt dicht bij de sublieme landschapservaring. De toeschouwer wordt uitgenodigd, door het ontcijferen en ontrafelen van de verschillende lagen, de wandeling uit de abstractie terug te maken, als een excursie door het schilderkunstige landschap.

Groot Park 2, 3360 Lovenjoel
art@whitehousegallery.be
+32 473 391 478
Openingsuren
Vrij-Zat-Zon 14-18 u
en op afspraak