A reality twist

-

Onze realiteit, ons wereldbeeld wordt opgebouwd – of bouwen we zelf op – door de beelden rondom ons. Ze construeren hoe we kijken, hoe we denken en hoe we in ons dagelijks leven staan. Er wordt wel eens beweerd dat we erdoor overspoeld worden. Dat het ons genadeloos verplettert, overal: op straat, thuis, op kantoor en in de digitale ruimte. Het is belangrijk om deze beelden uit de massamedia in vraag te stellen en er mee aan de slag te kunnen. Dit is de kracht van de kunst vandaag. Nergens worden we zo uitgedaagd onze eigen blik te openen en onze realiteit in vraag te stellen. A reality twist.

Lut Vanautgaerden onderzoekt in haar werk mogelijkheden om een nieuwe dimensie toe te voegen aan de collage. Van totaalinstallaties – waarin drie dimensionale objecten, schilderijen, muurtekeningen samen een totaal-illusie vormen – tot intieme papieren collages en recent ook video: allen onderzoeken ze de relatie tussen werkelijkheid en interpretatie.
Hoewel de werken verschillend zijn, zijn ze ook nauw met elkaar verbonden. Een schilderij komt voort uit een eerder gemaakte collage, die dan weer gebaseerd zijn op eerder gemaakte foto’s. Enerzijds creëren haar werken een nieuwe illusie uit bestaande materialen, anderzijds verbergt de collagetechniek nooit dat het nieuwe beeld een constructie is, bedoeld om te misleiden. Het voortdurende werkproces van ‘cut, copy & paste’ laat toe om bestaande elementen los te maken uit hun omgeving en te verplaatsen naar een ander deel van de werkelijkheid.

Met haar tekeningen ontwikkelde Denitsa Todorova een heel eigen beeldtaal. Haar grote monochrome, grafiettekeningen gaan over emoties, visuele poëzie en metafysische ideeën. Todorova daagt ons uit het dagdagelijkse te vergeten en in dialoog te gaan met een vlak van licht en ruimte. De tekeningen schudden elke illusie van tijd en de wereld rondom ons van zich af en richten zich tot onze eigen innerlijke wereld. In haar recente werken op papier brengt de kunstenares een nieuwe visie op de tekening als medium. De grote fluwelen doeken komen tot stand na een intensief werkproces van het toevoegen of wegnemen van grafiet op papier, een werkmethode die gelijkenissen toont met het prepareren van een schilderdoek. Met een achtergrond als schilder bevraagt Todorova de tekening, meer bepaald de abstracte tekening - die in plaats van afbeeldt, verbeeldt.

Het multidisciplinaire oeuvre van Stefan Serneels beperkt zich niet tot de tekenkunst. Kortfilms, animatie, performance en tekeningen beïnvloeden elkaar voortdurend. Wel is tekenen de laatste jaren zijn belangrijkste medium geworden. Kenmerkend voor Serneels’ tekeningen is het gebruik van Chinese inkt en de assemblage van gerecycleerde stukken van eigen tekenwerk. Een terugkerend thema is daarbij de vervreemde, gefragmenteerde realiteit. Door het gebruik van de collagetechniek wordt de logica van de klassieke tekening doorbroken. Het ongewone verband waarin Serneels op die manier zijn klassieke tekeningen bij elkaar plaatst, suggereert een onverwachte individuele beleving, een mentale en filmische spanning en een gevoel van onbehagen.

Lore Boon, februari 2016

Groot Park 2, 3360 Lovenjoel
art@whitehousegallery.be
+32 473 391 478
Openingsuren
Vrij-Zat-Zon 14-18 u
en op afspraak