Red offering

-

Brief : aan Heide Hinrichs

Woorden zijn daders en de taal een wankele stelling om betekenis- sen te hechten. Reeds bij je tentoonstelling I am still in the woods (Kunstverein Ahlen, 2006) heeft je werk me de mond gesnoerd. Elf jaar later is er weinig van dit wantrouwen weggenomen. Gelukkig is de kunst zelf een taal waar ik meer vertrouwen in heb. De kunst heeft namelijk het vermogen de werkelijkheid onbegrensd te ver- kennen. red offering is een tentoonstelling geworden met een zeld- zame ingehouden schoonheid. Met een minimum aan materialen verkent de tentoonstelling oppervlaktes, grenzen, overgangen, holtes, veranderingen, bewegingen. Neem nu het werk Übergang. Tweeënveertig bladen opgehangen in een raster vormen een één op één weergave of afdruk in gra et van de houten vloer van jouw woonplaats. Het werk wordt een inventaris van lijnen en strepen, een plattegrond van tijd en ruimte. De tekeningen als een kwets- baar spoor van geleefde tijd. Achter de schijnbare eenvoud van Übergang sluipt een enigmatische gelaagdheid waar persoonlijke, kunsthistorische en literaire elementen verweven zijn. De relatie tussen ruimte, lichaam en herinnering wordt verkend, een steeds wederkerend element in het werk. Elk werk van Heide Hinrichs is een persoonlijke verkenning naar vormen en materialen waar de omgeving en het lichaam de actieradius van het handelen vormen. De tekening is een aanzet of gedachtenschets. Maar de tekening is ook het resultaat van een handeling, van een manier van zijn. Het werk is precair, analoog, kwetsbaar, persoonlijk, direct, tactiel, leesbaar en onverwacht. Misschien maakt de eenvoud ervan bij wijlen de ondraaglijke werkelijkheid hanteerbaar. Deze tentoon- stelling is een nieuw fragment in iets wat zich als een oeuvre laat lezen, een oeuvre gekenmerkt door de durf om met eenvoud en precisie de complexe werkelijkheid die ons omringt te verzachten. De taal als stelling hebben we niet meer nodig. Het intuïtief concep- tuele werk van Heide Hinrichs is een fundament vanwaaruit een nieuwe taal kan worden uitgevonden.

Philippe Van Cauteren, Carves, 23 augustus 2017

Groot Park 2, 3360 Lovenjoel
art@whitehousegallery.be
+32 473 391 478
Openingsuren
Vrij-Zat-Zon 14-18 u
en op afspraak