From Where to When

-

“From Where to When” toont werk van Marie-Fleur Lefebvre en Jura Shust. De tentoonstelling laat zich lezen als een aaneenschakeling van tegenstellingen en dualiteiten. Beide kunstenaars roepen maatschappijkritische vragen op en tonen uitersten die ons niet onverschillig laten. De kunstwerken vertonen sporen van transformaties of verwijzen inhoudelijk naar transitiemomenten. Ze benadrukken dat ze zich op een soort van continuüm bevinden, maar maken duidelijk dat een vaste positie onbestaande is. Alles blijkt dus eerder gekristalliseerd te zijn doorheen verschillende domeinen of condities. Zo heeft Jura Shust het over overgangsrituelen, het mechanisme van tegenstrijdige machtsposities en parallelle werelden als metafoor voor een alternatieve werkelijkheid. Marie-Fleur Lefebvre gebruikt dan weer deconstruerende technieken waarmee ze objecten compleet ontrafelt, om zo tot werk te komen dat ook letterlijk verschillende facetten toont.

Door te werken met sterk contrasterende materialen en kleuren, geeft Marie-Fleur Lefebvre aan dat een betekenis zich pas vormt aan de hand van verschillen. Niets is eenduidig en er ontstaat slechts een balans door uitersten op een heel gevoelsmatige manier te combineren. Het oeuvre van Marie-Fleur Lefebvre komt dan ook zeer procesmatig en associatief tot stand. Ze graaft als een archeologe doorheen de materialen, op zoek naar wat anders onzichtbaar blijft. De objecten geven zich volledig prijs, alsof het leven voor Marie-Fleur Lefebvre geen geheimen meer heeft, maar in al zijn schoonheid én lelijkheid wordt aanvaard. Haar werk verwijst dan ook naar leven en dood, als onafscheidelijk duo, getrouwe tegenpolen die slechts heil hebben in de aanwezigheid van de andere. En door de deconstructie van iets dat net tot leven komt, belichaamt het object de transformatie. Het is een assemblage van schakeringen waarbij het doel – ondanks en dankzij de deconstructie – steeds een positieve evolutie blijft.

Dezelfde positieve houding en toewijding is merkbaar in het werk van Jura Shust. Hij bekritiseert maatschappelijke standaarden in zijn ijver naar een gelijkwaardige behandeling van de mens. Zijn werk representeert uitersten in die zin dat hij naar specifieke opmerkelijke gebeurtenissen en handelingen verwijst met de intentie om de werking van het collectieve organisme te vatten. Hij bevraagt ongelijke machtsverhoudingen en de manier waarop de mens hiermee omgaat. Overgangsrituelen worden ingelast als bevrijding van de alledaagse realiteit. De massa zoekt een spirituele uitlaatklep als alternatief voor de dominante structuur van een samenleving waarin armoede, sociale kwetsbaarheid en wanhoop worden gecamoufleerd tot schouwspel van welvaart. Deze liminale staat bevindt zich tussen orde en chaos en bevat een belangrijk potentieel tot verandering. Op die manier geeft Jura Shust een soort van tussenpositie weer, als non-conformistische optie naast het actuele binaire stelsel.

Ilse Roosens

Groot Park 2, 3360 Lovenjoel
art@whitehousegallery.be
+32 473 391 478
Openingsuren
Vrij-Zat-Zon 14-18 u
en op afspraak