Paintings 2010 - 2021

Copyright © 2021 Greet Van Autgaerden
Fotografie: Greet Van Autgaerden, Whitehouse Gallery
Drukker: Drukkerij Van der Poorten
Hardcover, 176 blz, afm. 300 x 240 mm
Prijs: 45€
Een eerste publicatie met een selectie van werken van 2010 tot en met 2021. Het boek toont een rijk overzicht van de evolutie binnen het oeuvre van Greet Van Autgaerden waarin ze telkens opnieuw en telkens vanuit een andere invalshoek het landschap in de schilderkunst in ogenschouw neemt.

Groot Park 2, 3360 Lovenjoel
art@whitehousegallery.be
+32 473 391 478
Openingsuren
Vrij-Zat-Zon 14-18 u
en op afspraak